Sammanhållen journalföring

Elevhälsan i Växjö kommun ingår från och med 2013-09-16 i sammanhållen journalföring tillsammans med Landstinget Kronoberg.

Journalsamarbetet innebär att skolsköterskor och skolläkare ger möjlighet att ta del av barnets uppgifter i Landstingets patientjournal, till exempel tillgång till information om provresultat, mediciner och behandlingar.

Sammanföringen kommer att leda till en helhetsbild av barnets situation samt minska dubbelarbetet. Dessutom verka för en säkrare och effektivare vård. Genom samarbetet får även landstinget möjlighet att ta del av elevhälsans uppgifter. När vårdspersonal läser en journal registreras det och kan kontrolleras i efterhand. Man har rätt att ta del av vilka som har läst journaluppgifterna. I Växjö kommun tar man kontakt med skolöverläkaren Anders Willstedt som är loggansvarig.  

Spärra uppgifter

Man måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har man rätt att spärra möjligheten till sammanhållen journalföring, men då ansvarar man själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen. Även barn och ungdomar under 18 år kan spärra uppgifter i sin journal. Vårdnadshavare kan däremot inte spärra uppgifter om sina barn.

Mer information om sammanhållen journalföring finns att läsa på webbsidan 1177.selänk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2017
Förskola och skola