Söka skola i annan kommun

Du har möjlighet att söka ett nationellt program i en annan kommuns gymnasieskola även om samma program erbjuds i din hemkommun eller samverkansområde.

Du tas emot i mån av plats, så kallad andrahandsmottagning. I första hand ska alla behöriga sökande tas emot i den kommun som anordnar programmet och sökande från andra kommuner som inte erbjuder programmet. Elever som tas emot vid en andrahandsmottagning har inte rätt till inackorderingsstöd.

Om det nationella program som du vill läsa inte finns i Växjö, eller i samverkansområdet, har du rätt att söka till en skola på annan ort. Vet du redan nu att den inriktning du vill välja år 2 inte finns på en skola nära dig får du söka till en annan skola redan inför det första året. Det är dock viktigt att jämföra poängplanen om du väljer att läsa år 1 på hemorten. Växjö kommun har samverkansavtal med flera kommuner.

För mer information om vilka regler som kommer att gälla för dig, kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2017
Förskola och skola