Studieekonomi och försäkringar

Du som går i gymnasieskolan eller gymnasial utbildning får studiestöd efter det kvartal du fyllt 16 år fram till det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år.

Studiebidrag

Den som studerar heltid på gymnasiet och är svensk medborgare får automatiskt studiebidrag.

Bidraget kommer från och med kvartalet efter du har fyllt 16 år och till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Summan är för närvarande 1050 kronor per månad och ges i 10 månader per år till dig som är heltidsstuderande under läsåret.

De elever som studerar på gymnasiet efter vårterminen det år de fyller 20 år, måste aktivt söka studiemedel om de vill fortsätta att få pengar från CSN. För mer information, www.csn.selänk till annan webbplats

Om du inte är svensk medborgare så måste du, via en speciell blankett, söka studiestöd från CSN. Blanketten får du på gymnasieskolan.

Extra tillägg

Under din studietid kan du få extra ekonomiskt tillägg. Tillägget måste sökas och prövas med hänsyn till dina och vårdnadshavare/ föräldrarnas ekonomiska förhållanden. Mer information om detta kan du få genom kuratorn på gymnasieskolan. Du hittar också mer information på CSN:s webbplats, www.csn.selänk till annan webbplats

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är en form av studiehjälp för dig som
på grund av lång restid tillfälligt måste inackordera dig under studietiden. Tillägget är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor. Hur stort bidraget blir beror på avståndet mellan hemmet och skolan.

Inackorderingstillägget söker du via den som ansvarar för gymnasieutbildningarna i din hemkommun. Du som bor i Växjö kommun söker via utbildningsförvaltningen genom att fylla i en blankett, se längst ner på sidan. Om du ska läsa på en fristående skola eller riksinternatskola och vara inackorderad, så söker du inackorderingstillägg hos CSN, www.csn.selänk till annan webbplats

Resor

Om du dagligen reser till och från skolan och avståndet mellan hemmet och skolan är minst sex kilometer är du berättigad till buss- eller tågkort.

Kortet gäller för två resor per dag under vardagar och kvitteras ut under någon av de första dagarna på din gymnasieskola. 

För övrig information om ekonomisk hjälp under din studietid, kontakta kuratorn på gymnasieskolan.

Olycksfallsförsäkring

Samtliga barn och ungdomar 0-19 år folkbokförda i Växjö kommun är olycksfallsförsäkrade på heltid. Försäkringen gäller alla 16-19-åringar som går på kommunala gymnasieskolor avsett folbokföringsort. Läs mer om försäkringen.

Medflytt av skolpeng vid studier utomlands

I samband med skolgång utomlands finns möjlighet att få skolpengen medflyttad. Mer information om vad som gäller och ansökningsblankett finns i fältet längst ner på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2017
Förskola och skola