Ledighet

Ledighet kan beviljas för enskild angelägenhet. En semesterresa betraktas vanligen inte som personlig angelägenhet. Mentor kan bevilja ledighet för upp till och med tre dagar.

Önskas mer än tre dagars ledighet är det rektor som avgör om man får ledigt eller ej. Skolan erbjuder inte stödundervisning eller extra skrivningstillfällen eller laborationer till följd av ej beviljad ledighet.

Hur ansöker jag om ledighet?

Ansökan om ledighet skall alltid sökas i god tid före (två veckor vid 1-3 dagar, en månad vid längre ledighet). Särskild ansökningsblankett ska användas, denna kan hämtas i skolans reception. 

För omyndiga elever skall ansökningsblanketten skrivas under av förälder/vårdnadshavare.

Samtliga undervisande lärare skall ge utlåtande på ansökningsblanketten. Det är eleven som skall kontakta samtliga berörda lärare.

Blanketten lämnas därefter till mentor som tar ställning till ledigheten. Om ledigheten avser mer än tre dagar vidarebefordrar mentor ifylld blankett till rektor.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Förskola och skola