Närvaro och frånvaro

Gymnasiet är en frivillig skolform, men för att som studerande på gymnasiet erhålla studiemedel från CSN gäller närvaroplikt.

Frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro eller av mentor eller skolledning på förhand godkänd ledighet klassas som skolk. Vid upprepad skolk blir man som elev varnad av skolan, varningen utfärdas endast en gång och gäller därefter för hela skoltiden. Om eleven trots varning återigen uteblir från undervisning av ogiltiga skäl meddelas CSN, varefter studiebidraget kan komma att dras in.

Längst ner på sidan hittar du länkar till CSN om hur studiemedlet fungerar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Förskola och skola