Pågående och avslutade projekt

Följande är en lista över pågående och avslutade projekt på Teknikum. För mer information vänligen kontakta respektive projekts kontaktperson.

Pågående projekt

Earth Week

Årligen återkommande ämnesöverskridande projekt om hållbar utveckling i samarbete med Växjö Kommun, Linnéuniversitetet och de övriga kommunala gymnasieskolorna. På Teknikum involveras huvudsakligen årskurs 1 på Teknikprogrammet. Projektet går ut på att eleverna under en längre period får arbeta fram förslag på lösningar på miljörelaterade problem formulerade av kommunala tjänstemän, med dessa tjänstemän som handledare för uppgiften. Därefter ges eleverna möjlighet att presentera och diskutera sina lösningar vid ett seminarium på Linnéuniversitetet dels med ansvarig handledare, samt dels med elever och studenter från andra skolor som jobbat med samma problem. Earth Week 2018 planeras just nu för fullt.

Kontaktperson

Anton Altgård
Telefon: 0470-418 87
E-post: anton.altgard@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2017
Förskola och skola