Resursteamet

Resursteamet är en verksamhet inom skolan som har som syfte att stödja de elever som har behov av stöttning av resurspedagog under skoltiden på gymnasiets nationella program.

Vi samarbetar med undervisande lärare, mentor, elevhälsan och studie- och yrkesvägledare för att öka möjligheten till en likvärdig utbildning.  

För att kunna få stöd av oss behöver eleven ha fått beviljat tilläggsbelopp. Ansökan gör rektor på det programmet eleven ha antagits till. Detta sker också i dialog med skolan som eleven har gått på tidigare.

Kontakta oss här.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Förskola och skola