Musiktillägget

Musiktillägget är ett individuellt val för dig som har musik som ett stort intresse och väljer att gå ett annat program än estetiska programmet med inriktning musik.

Utbildningen är en kombination av grupp- och individuell undervisning. Kursen anordnas i samverkan med Katedralskolan, Kungsmadskolan, Teknikum och Växjö Kulturskola.

Musiktiläggets upplägg

Musiktillägget består av två delar, gemensam del och individuell del:

Den gemensamma delen ordnas av gymnasieskolan inom ramen för det individuella valet och genomförs på Katedralskolan/Nortullskolan. Den består av ensemble, körsång och sceniskt musikprojekt. Utbildningen ger en bred musikalisk bas med många inslag av både teoretiska kunskaper och skapande kreativa processer.

Den individuella delen ordnas av Växjö Kulturskola med Kristineberg, Ringsbergskolan, Musikhuset och Norrtullskolan som undervisningslokaler. Den är inriktad på musikutövning enskilt och/eller i grupp. Den består av ett huvudinstrument och eventuellt ett biinstrument eller ensemblemedverkan. Elev och lärare gör tillsammans kursplaneringen.

Förkunskaper

Antalet platser till musiktillägget är begränsat. Alla som söker kallas till antagningsprov i mitten av vårterminen. Du ska ha god kännedom om notskrift, taktarter, tonarter samt gehörsmässigt kunna uppfatta och notera enkla rytmiska, melodiska och harmoniska förlopp. Du ska genom uppspelning/sång kunna styrka din instrumentala nivå som förväntas ligga ”över nybörjarstadiet”. Alla musiktilläggselever deltar i ensemble körsång. Ingen elev kan bli antagen till musiktillägget utan att ha visat grundkunskaper i sång.

Avgifter

För musiktilläggets individuella del betalar eleven en terminsavgift för ämneskurs vid kulturskolan.

Ansökan

Nya elever lämnar dels vanlig ansökningsblankett för inträde i gymnasieskolan och dels ansökan om musiktillägg. Musiktilläggets blankett sänds direkt till kulturskolans expedition. Ansökningsblanketter och ytterligare information kan du få genom din studie- och yrkesvägledare, kulturskolans expedition eller gymnasieförvaltningen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Förskola och skola