Studiebesök

Varje läsår erbjuds elever i årskurs 9 möjligheten att inför gymnasievalet besöka något av våra program under skoltid. Syftet med besöket är för den blivande gymnasisten att få inblick i hur gymnasietiden skulle kunna bli hos oss på Teknikum.

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

 

El och energiprogrammet (EE)

Dator och kommunikationsteknik

El och energiprogrammet (EE)

Elteknik

Teknikprogrammet (TE)

Årskurs 1, allmänt

Teknikprogrammet (TE)

Informations- och medieteknik, Design och produktutveckling, Produktionsteknik

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)


Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Förskola och skola