Styrande dokument och rapporter

Likabehandlingsplan

Alla skolor måste ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska varje år ta fram en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. Planerna kan sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav. Nedanför finns mer information.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2017
Förskola och skola