Att gå på Kulturskolan

Undervisning

Kulturskolans undervisning ligger främst på eftermiddags- och kvällstid. Lektionstiden varierar beroende på gruppstorlek. Den är dock alltid minst 20 min/vecka. Kulturskolans undervisning följer i stort grundskolans terminstider. Vissa veckor kan undervisningen ställas in eller ske i andra former på grund av lärares fortbildning eller projekt. Du erbjuds dock minst 28 lektionstillfällen per läsår. I detta kan ingå konserttillfällen. 

Lokaler

I Växjö sker undervisningen huvudsakligen på Kulturskolanlänk till annan webbplats, Ringsbergskolansamtlänk till annan webbplatsNorrtullskolanlänk till annan webbplats. Slagverksundervisningen är förlagd till Musikhusetlänk till annan webbplats. Vi har även viss undervisning på skolor i Växjö kommun.  

Lärare

Våra lärare har hög kompetens, ofta med flera års studer på universitetsnivå. Flera av lärarna arbetar även parallellt som musiker, konstnärer eller med teaterproduktioner.  

Om du vill gå flera kurser

Eftersom vi har många elever som står i kö kan det vara svårt att få gå flera kurser på Kulturskolan. Likaså är det inte självklart att man kan byta från ett ämne till ett annat. Det kan finnas elever som stått i kö för just det ämnet i flera år. Vi försöker dock alltid hjälpa till, så ring gärna vår expedition om du har frågor kring detta.

Uppsägning av plats

Du är inskriven på Kulturskolan tills du aktivt säger upp din plats. Det gör du bäst via mail eller brev till Kulturskolan. Det räcker inte att bara säga till läraren.

Om du har synpunkter

Om du har synpunkter på lektionerna, spelläxorna eller något annat ska du inte dra dig för att prata med din lärare. Du är också alltid välkommen att kontakta vår kulturskolechef Magnus Birgersson på telefon 0470-412 15, eller e-post magnus.birgersson@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2017
Förskola och skola