Mat och hållbara måltider

Det är Växjö kommuns måltidsorganisation som lagar maten till kommunens förskolebarn, elever och omsorgstagare, alltså till människor som är mellan ett år och dryga 100.

Kommunen har högt satta mål kring mat och måltider. Måltiden ska vara en positiv helhetsupplevelse, den goda måltiden ska bidra till ökat välbefinnande, god folkhälsa, bra omsorg och till goda utbildningsresultat.

Växjö kommun vill också ta sitt ansvar för att göra de offentliga måltiderna hållbara. Maten som serveras ska belasta klimatet så lite som möjligt. Måltidsorganisationen arbetar därför aktivt kring fem olika punkter:

Mer grönt och mindre kött

Vi vill inte sluta servera kött men att dra ner på köttet minskar matens klimatpåverkan rejält. Därför används alltmer grönsaker, baljväxter och bönor i matlagningen. Dessa råvaror är rika på protein och ger stor möjlighet att skapa spännande och kreativa matsedlar. Valfrihet är viktigt och alltfler elever ska också kunna välja ett vegetariskt alternativ varje dag i skolan. Vissa dagar serveras enbart vegetariskt.

Kött och fisk väljs med omsorg

Köttet och fisken som köps och tillagas ska vara så bra som möjligt ur klimatsynpunkt. Därför väljs fisk som är fiskad eller odlad på ett hållbart sätt. Köttet köps från leverantörer som kan visa att djuren behandlats bra.

Ekologiskt och närproducerat

Måltidsorganisationen väljer så ofta som möjligt varor från ekologisk odling och djurhållning. För att undvika onödiga transporter, handlar vi så ofta vi kan mat från producenter som finns inom en 15 mils radie.

Råvaror efter säsong och förnuft

Alla råvaror finns inte i obegränsad mängd, på nära håll, året om. Växjö kommun vill i så stor utsträckning som möjligt undvika att köpa mat som transporterats från andra sidan jordklotet, eller som odlats på onödigt energikrävande sätt. Därför är salladsbufféer och vegetariska rätter komponerade av råvaror som hör till säsongen.

Så lite svinn som möjligt

En av de viktigaste sakerna när det gäller matens klimatpåverkan är att minska svinnet. För måltidsorganisationen innebär det att inköp planeras noga och att de råvaror som köps in också används. Gästerna i matsalarna hjälper naturligtvis till genom att ta så mycket mat på tallriken som man orkar äta upp.   

Riktlinjer för matsedel, mellanmål med mera

Växjö kommun arbetar kontinuerligt med matsedlarna för att få variation och maträtter som både uppskattas av matgästerna, är näringsriktiga och hållbara.

Grundskolor och förskolor har en gemensam grundmatsedel som de flesta köken följer. Köken gör i vissa fall förändringar från grundmatsedeln eftersom köken har olika möjligheter att laga olika typer av maträtter. Anledningen till att vi har gemensamma matsedlar är att du som barn eller ungdom i Växjö kommun ska få likvärdig kost oavsett var du går i skola eller förskola. Gymnasieskolorna har en egen matsedel och på gymnasiet finns varje dag också ett vegetariskt alternativ.

Det finns också gemensamma riktlinjer för vilket utbud som finns på salladsborden och hur frukost och mellanmål ska se ut för att ge tillräcklig näring och energi. Riktlinjerna uppmuntrar också till temaveckor och inspirationsdagar.

Vad blir det för mat?

Matsedeln för din skola eller förskola ser du enklast i appen Skolmaten som du enkelt laddar ner till din smarta telefon. Skolorna och förskolorna har också matsedlarna på sin webbplats.

Specialkost eller annan kost

Specialkost i Växjö kommun ges enbart till barn, elever och personal som behöver annan kost för att de är allergiska eller har en intolerans. Vid behov kan måltidsorganisationen begära att få se läkarintyg alternativt kostintyg. Intyget ska vara skrivet av en legitimerad läkare, legitimerad sjuksköterska eller legitimerad dietist och ange allergi eller intolerans.

För det Växjö kommun kallar ”annan kost”, det vill säga laktosfri kost, vegetarisk kost och kost utan fläskkött, behöver inte läkarintyg eller kostintyg visas upp. Denna typ av kost erbjuds varje dag även om det behöver anmälas i e-tjänst eller på blankett för att rätt mängd ska lagas.

Av religiösa skäl erbjuder Växjö kommun kost utan fläskkött. Vi erbjuder inte halalkött, kosher eller övriga önskemål om ändrad kost utan hänvisar i dessa fall till den vegetariska kosten.

Om ett barn har behov av annan kost på grund av särskilda skäl, till exempel en neuropsykiatrisk diagnos där matsituationen leder till svårigheter, kontaktar vårdnadshavare förskolechef/rektor som kontaktar respektive enhetschef inom måltidsorganisationen.

Fakta om måltidsorganisationen

Varje dag lagar måltidsorganisationen cirka 22 300 portioner mat. Det finns totalt 109 kök runt om i kommunen. Det finns tre olika slags kök:

  • 58 stycken tillagningskök - lagar mat och levererar huvudkomponent till mottagningskök och komplett måltid till serveringskök.
  • 27 stycken mottagningskök - tar emot måltidens huvudkomponent från sitt tillagningskök. Tillagar potatis, pasta, ris och sallad, samt frukost och mellanmål.
  • 24 stycken serveringskök - tar emot varm komplett måltid och sallad från sitt tillagningskök. Tillagar frukost och mellanmål.

I måltidsorganisationen arbetar 280 tillsvidareanställda som planerar måltiderna, köper in råvaror och lagar mat till barn, ungdomar och omsorgstagare. Växjö kommuns måltidsorganisation köper varje år in livsmedel för cirka 60 miljoner kronor.

Har du några frågor eller synpunkter kring maten som serveras i skolan, förskolan eller där du bor, är du alltid välkommen att höra av dig till Växjö kommuns måltidsorganisation.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2017
Förskola och skola