Språk och mottagningscenter

Stöd till invandrare och flyktingar

Vårdnadshavare till nyanlända barn och ungdomar som ska börja skolan i Växjö tar kontakt med Istarlin Ali, Landningsbana Växjö för ett samtal om skolgången.

Landningsbana Växjö

Landningsbana Växjö är ett mottagningscenter för nyanlända i Växjö. På Landningsbanan får familjen samhällsinformation, utbildning och introduktion till skola och förskola under en fyraveckorsperiod. Chef för mottagningscenter Landningsbana Växjö är Kristina Hedenfalk.

Som nyanländ grundskoleelev (7- 16 år) i Sverige finns det möjlighet att gå i förberedelseklass och för nyanlända gymnasieelever (16-19 år) finns Språkintroduktionen.

Stöd till barn med språk- och kommunikationssvårigheter

Barn som har problem med tal och kommunikation kan få stöd av att gå i språkförskola eller språkklass.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2018
Förskola och skola