Europas grönaste stad

Växjö är en grön plats som präglas av innovativt och brett miljöarbete, öppenhet och trivsel. Arbetet med Europas grönaste stad handlar om en hållbar framtid.

Logotyp European Green Leaf vinnare 2018 - Växjö.

European Green Leaf Award 2018

Sedan juni 2017 är Växjö stolt vinnare av EU-kommissionens European Green Leaf Award 2018. Priset går till städer som har mellan 20 000 och 100 000 invånare och arbetar målmedvetet för en bättre miljö, som skapar grön tillväxt och samverkar med övriga samhället i miljöfrågor. Växjös politiska enighet i miljöfrågorna, gott samarbete med andra aktörer i samhället är några förklaringar till vinsten.

Stark tillväxt och livskvalitet

Växjö är en växande kommun. Mellan 1993-2013 har tillväxtökningen (BNP per invånare) i kommunen ökat med 93% samtidigt som det mellan 1993-2016 skett en utsläppsminskning med 58 procent.

Samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi är mycket viktigt för att nå målen i Europas grönaste stad, tillsammans finns kunskap och möjligheter. Detta kan göra växjöregionen till ledande inom snabbt växande affärsområden. Mark och infrastruktur tas tillvara som resurser och avstånden minimeras när vi bygger en sammanhållande bebyggelsestruktur. Närheten till vatten och grönska med hög kvalitet och god tillgänglighet betyder mycket för livskvaliteten och kommunens attraktionskraft.

Alla bidrar

Kommuninvånarna är viktiga i arbetet som har lett till så stor internationell uppmärksamhet. Genom att till exempel värma upp bostaden med förnybart bränsle, genom att cykla eller åka kollektivt, genom att köpa lokalproducerade och ekologiska livsmedel, genom att sortera sitt avfall är alla med och skapar Europas grönaste stad. Tillsammans kan vi göra skillnad lokalt!

Miljöarbete

Växjö kommun arbetar för ett grönare och hållbart Växjö sedan sjörestaureringar på 70-talet och beslutet om ett fossilbränslefritt Växjö 1996. Växjö fortsätter öka andelen ekologisk mat, minska våra fossila koldioxidutsläpp genom att få fler som cyklar, går och åker buss. Vi vill också bredda miljöarbetet och satsa på att ha koll på kemikaliefrågan och arbeta fram kemikalieplaner. Miljömålen finns i ett Miljöprogram för Växjö kommun och gäller både kommunens organisation och det geografiska området. De antogs av kommunfullmäktige 2014. Tillsammans kan vi förverkliga Växjö som Europas grönaste stad.

Växjödeklarationen

Växjödeklarationen har arbetats fram och skrivits under av företagsnätverket Sustainable Småland, Linnéuniversitetet och Växjö kommun mars 2015.

Växjödeklarationen

Bilaga till Växjödeklarationen

Jytte Guteland om Växjödeklarationenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Hållbarhet och miljö