Kommunens hållbarhetsarbete

Hur kan globala mål bli lokala? Växjö arbetar för en  hållbar utveckling och tar ansvar i viktiga frågor som miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. Växjö är vinnare av European Green Leaf  Award 2018! Tack alla i Växjö som bidar till att göra Växjö grönare och mer hållbart!

För att Växjö kommun ska nå sina miljö- och hållbarhetsmål måste hela kommunorganisationen vara delaktig och ta sitt ansvar. En hållbar utveckling är allas ansvar.

Vad är hållbar utveckling?

Växjö kommun ställer sig bakom Brundtland-kommissionens definition: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Politiskt har alla nämnder och kommunala bolag eget ansvar för miljö- och hållbarhetsarbetet. En miljö- och hållbarhetsberedning har särskilt ansvar för hållbarhetsfrågorna: Bo Frank (M), Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Cheryl Jones Fur (MP).

Sedan 1 maj 2016 finns en hållbarhetsgrupp under utvecklingsenheten, kommunledningsförvaltningen. Hållbarhetsgruppen har ett övergripande ansvar för miljö, folkhälsa, mångfald och tillgänglighet.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2017
Hållbarhet och miljö