Kommunens hållbarhetsarbete

Hur kan globala mål bli lokala? Växjö arbetar för en hållbar utveckling och tar ansvar i viktiga frågor som miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. Växjö är vinnare av European Green Leaf  Award 2018! Tack alla i Växjö som bidar till att göra Växjö grönare och mer hållbart!

För att Växjö kommun ska nå sina miljö- och hållbarhetsmål måste hela kommunorganisationen vara delaktig och ta sitt ansvar. En hållbar utveckling är allas ansvar. Läs här om EUs miljöpris European Green Leaf Award 2018 som Växjö vunnit, om framtidsveckan Earth Week och miljöpriset Växjös gröna gärning aktuellt.

Vad är hållbar utveckling?

Växjö kommun ställer sig bakom Brundtland-kommissionens definition: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Politiskt har alla nämnder och kommunala bolag eget ansvar för miljö- och hållbarhetsarbetet. Det är kommunstyrelsen som genom miljö- och hållbarhetsberedningen har särskilt ansvar för hållbarhetsfrågorna: Bo Frank (M), Cheryl Jones Fur (MP) och en plats som vakant, beslut om ersättare fattas i februari/mars 2018.

För länge sedan

Starten av Växjös miljöarbete var när Växjö kommuns politiker enhälligt beslutade om rening av Växjös förorenade sjöar 1969. På 1970-talet började sjörestaureringar som förbättrat vattenkvaliteten i Trummen och de stadsnära sjöarna. Sedan har det bara fortsatt...

  • Internationellt antogs 1992 vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro ett handlingsprogram, Agenda 21 för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati för att våra samhällen skall få en hållbar utveckling. Växjö var aktiva i det lokala Agenda 21-arbetet och samarbetade med nationella Naturskyddsföreningen.
  • 1993 beslutade Växjö kommun om en lokal miljöpolicy.
  • 1996 beslutade Växjö kommuns politiker enhälligt att Växjös skulle bli en fossilbränslefri kommun.
  • 1999 antogs en lokal Agenda 21-strategi för Hållbart Växjö.
  • 2006 antogs Miljöprogram för Växjö kommun som sedan uppdaterats 2010 och 2014.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Hållbarhet och miljö