Regler, taxor och styrande dokument

Det finns många lagar och förordningar som styr kommunens arbete. Kommunen beslutar om allt från avgifter till reglementen för nämnderna.

Alla lagar och förordningar finns samlade i det som kallas kommunal författningssamling.

I författningssamlingen finns dokument som har beslutats av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, med några få undantag.

Dokumenten är indelade i olika ämnesområden, beroende på innehåll. De olika ämnesorådena finns i menyn till höger. 

Författningssamlingen uppdateras regelbundet under året.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2017
Politik och demokrati