Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens verksamhet omfattar förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår kulturskola, fritidsgårdsverksamhet och skolbibliotek.

Utbildningsnämnden består av femton ledamöter med femton ersättare, som väljs av kommunfullmäktige. Nämndens uppgifter utförs av utbildningsförvaltningen.

Telefon 0470- 410 00 E-post utbildningsnamnden@vaxjo.se Fax 0470-419 94
Postadress Växjö kommun, utbildningsförvaltningen, Box 1222, 351 12 VäxjöBesöksadress Västra Esplanaden 18

Utbildningsnämnden

Ordförande

Pernilla Tornéus (M)

Vice ordförande

Malin Lauber (S)

2:e vice ordförande

Stefan Bergström (L)

Förvaltningschef

Camilla Holmqvist

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i utbildningsnämnden

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017
Politik och demokrati