Sammanträdestider

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Sammanträdena inleds med allmänhetens frågestund högst 30 minuter. Välkomna!

Ärenden som gäller myndighetsutövning är inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.  

Utbildningsnämnden sammanträder följande datum, klockan 14:00 i A-salen, Stadshuset, om annat ej uttrycks.

Utbildningsnämnden 2017

  • 18 januari
  • 9 februari
  • 15 mars
  • 19 april
  • 11 maj, 14:00 på Per Lagerkvistskolan, Stora ingången
  • 21 juni
  • 6 september
  • 18 oktober
  • 15 november
  • 13 december

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017
Politik och demokrati