Städning och sandupptagning

I centrala Växjö städar vi alla dagar i veckan med sopmaskin och manuell plockstädning. I villaområdena kör vi med sopmaskin tre gånger per år - vår, sommar och höst.

Sandupptagning 2018

Vi återkommer med turordningen för sandupptagning 2018 när vi står inför att dra igång årets sopning.

Först sopas cykelvägarna i områdena.

Sandupptagning i de yttre tätorterna börjar i de södra kommundelarna, Ingelstad, och avslutas i de norra delarna, Lammhult.

Kraftigt regn och kyla kan försena sandupptagningen.

Du som är fastighetsägare uppmanas att sopa ut sanden en bit från tomtgränsen.

Undvik att parkera på gatorna när sandsopning pågår i ditt område.

I foldern "Du som är fastighetsägare i Växjö kommun" finns mer information om vilket ansvar du har för renhållning utanför din fastighet året runt. Du hittar den under rubriken Relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2018
Trafik och stadsplanering