Slutrapporten till Sverigeförhandlingen klar - omtag krävs

1 februari 2016 presenterade Sverigeförhandlingen sitt val av sträcka och stationer för den nya stambanan för höghastighetståg. De valde den västliga dragningen - det förslag som heter US2. Eftersom Sverigeförhandlingen inte presenterat analys eller argumentation bakom sitt val av sträcka har Nätverket Höghastighetsbanan valt att studera beslutskriterier och underlagsmaterial i detalj.

Nätverkets rapport är nu klar och har skickats till samtliga riksdagsledamöter i Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne, till trafikutskottets ledamöter och suppleanter, samt till infrastrukturministerns statssekreterare. Imorgon, fredag, träffar också samordnaren Kristina Thorvaldsson riksdagsledamoten och trafikpolitiske talespersonen Karin Svensson Smith (MP), i Växjö.

Nätverket Höghastighetsbanan har i rapporten kommit fram till att ett omtag behövs.

- Sverigeförhandlingens bristande analys för val av sträcka genom Småland och dess konsekvenser för södra Sverige behöver studeras ytterligare. Nätverket Höghastighetsbanan har visat att det finns tydliga skäl till att omvärdera en östlig dragning som den sträcka som bäst möter kraven på regionalekonomisk utveckling och samhällsekonomisk nytta,säger Kristina Thorvaldsson, samordnare för projektledare för Nätverket Höghastighetsbanan.

I slutrapporten konstaterar nätverket bland annat att en östlig sträckning - US5 - på ett bättre sätt än US2 uppfyller de tre mål som Sverigeförhandlingen själva satt upp:

  • Mål: Att möjliggöra snabb och punktlig ändpunktstrafik mellan Stockholm C–Göteborg C och Stockholm C–Malmö C.

Med Sverigeförhandlingens eget förslag om bibana förbi Jönköping uppfyller US5 restidsmålet 2 timmar och 30 minuter. Storstadsområdena verkar till stor del vara opåverkade av valet av sträckning genom Småland, med undantag för Malmö, som med utvecklad regional infrastruktur till Växjö får betydligt högre restidsnyttor. Ändpunktstrafik och restid är alltså inget argument för att välja bort US5.

  • Mål: Att möjliggöra snabb, punktlig och konkurrenskraftig storregional trafik med tåg.

Valet av US2 innebär att den storregionala trafikeringen kommer att ligga kvar på Södra Stambanan, där målpunkterna för den regionala pendlingen finns. Detta bekräftas också av Region Skånes bild av den framtida regionala trafikeringen på US2 respektive Södra stambanan. Värnamo kommer inte att fungera som bytespunkt för sydöstra Sverige då Södra stambanan erbjuder snabbare alternativ både norrut och söderut.

  • Mål: Att frigöra kapacitet på befintlig Västra och Södra stambana för en kombination av mer regionaltrafik, godstrafik och bättre punktlighet.

Som en följd av att den regionala trafiken till stor del ligger kvar på Södra stambanan kommer lite kapacitet att frigöras till förmån för mer spårburen godstrafik. Potentialen för mer spårburen godstrafik på Södra stambanan är avsevärt större med US5 än US2. Med US2 skapas en situation där höghastighetsbanans kapacitetsutnyttjande blir så lågt som 12% vilket indikerar att i mycket liten utsträckning kommer avlasta befintlig stambana.

Om Nätverket Höghastighetsbanan:

Nätverket Höghastighetsbanan består av Växjö, Älmhult, Kalmar, Karlskrona, Hässleholm, Lessebo, Emmaboda, Nybro och Alvesta kommuner samt Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet och Blekinge tekniska högskola. Sedan februari 2015 har nätverket tillsammans arbetat för en östlig sträckning (US5) av den framtida höghastighetsbanan.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2019