Växjö 18:e bästa kommunen att bo i enligt Fokus

Växjö kommun hamnar på 18:e plats i nyhetsmagasinet Fokus årliga ranking ”Bäst att bo” där Fokus tillsammans med Internationella Handelshögskolan i Jönköping undersöker allt från skola, förskola och omsorg till väder, huspriser och öppenhet.

Växjö hamnar 9:a bland stadskommunerna vilken är den kategori där Växjö ingår. 

I totalrankingen går Växjö framåt en placering jämfört med förra året då Växjö var nummer 19. Bland stadskommunerna där Växjö jämförs med andra kommuner i samma storlek och med samma geografiska läge tappas en placering.

Ett område som sticker ut är ”Att arbeta” där bland annat antal nya företag, andel förvärvsarbetande med utomeuropeisk bakgrund och diversitet i yrken. Växjö ökar här från plats 48 till plats 29.

I undersökningen finns också en lista över var det är bäst att bo i relation till bostadspriset: Kommuner med högst livskvalitet givet bostadspriset– här får man mest för pengarna. Här får kommunen ett värde man kallar boendepremium som visar hur mycket mer eller mindre än förväntat man får betala för sin bostad, givet placeringen i Bäst att bo-indexet. Växjös boendepremium är -993 114 kronor. Det ger Växjö en 25:e plats vilket är bättre än 2016 (28).

Om ”Bäst att bo”:

Tidningen Fokus har tillsammans med Internationella Handelshögskolan i Jönköping tittat på cirka 40 variabler inom bland annat skola, kultur, natur, vård och bostäder. Varje kommun får på varje variabel ett värde mellan 1 och 290, där 1 är bäst. Sedan räknas alla värden samman och ger kommunen en plats på den totala listan.

Kommunerna är sen kategoriserade i fyra kategorier efter det som främst avgör en plats förutsättningar: storlek och geografiskt läge. Växjö kommun finns i kategorin stadskommun, det vill säga kommuner med en befolkning som är minst 30 000 och/eller där den största tätorten har minst 25 000 invånare. Även mindre kommuner som gränsar till dessa större kommuner och där utpendlarna som andel av nattbefolkningen överstiger 50 procent, kopplas till dessa stadsområden.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2019