Enklare att satsa på solpaneler

Växjö kommuns krav på bygglov för solpaneler är minskade från och med 24 maj 2017. Det kan alltså ta kortare tid för dig att få dina solpaneler på plats och även kosta mindre då det inte alltid krävs bygglov med medföljande avgifter och handläggningstider.

Var ändå ute i god tid och räkna med leveranstid på solpanelen.

Om du behöver bygglov eller inte för installation av solpaneler beror på flera saker, bland annat på var fastigheten ligger och vilken typ av hus det gäller.

Detta gäller utanför detaljplanerat område

Du behöver inte ansöka om bygglov för att installera solpaneler på byggnader och tillhörande komplementbyggnader som ligger utanför detaljplanerat område.

Om byggnaden har ett särskilt värde, antingen historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt, ska installationen av solpaneler göras med hänsyn till det värdet. Kontakta oss gärna för att få veta vad som gäller just din byggnad.

Detta gäller inom detaljplanerat område

Du behöver inte ansöka om bygglov för solpaneler om:

  • Solpanelerna placeras på taket längs med takets lutning på en- och tvåbostadshus (om inte byggnaden eller områdets karaktär förändras väsentligt)

Du behöver ansöka om bygglov för installation av solpaneler på en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader om:

  • Byggnaden är q-märkt, ligger inom värdefull kulturmiljö eller omfattas av bestämmelse om förbud mot förvanskning
  • Byggnaden ligger inom grupphusbebyggelse. Med grupphusbebyggelse menas hus som är byggda av en och samma byggare, med samma arkitekt, med enhetlig stil och i ett sammanhang.

Om byggnadens bärande delar påverkas behöver du inte ansöka om bygglov men däremot göra en anmälan.

Om du är osäker på vad som gäller för just din fastighet, kontakta oss gärna.

Hur ansöker jag om bygglov eller gör en anmälan?

Du ansöker enklast om bygglov eller gör en anmälan via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom att logga in med din e-legitimation. I e-tjänsten får du hjälp att göra din ansökan eller anmälan. Sedan kan du enkelt följa ditt ärende.

Om du inte använder e-tjänsten kan du ansöka eller göra din anmälan via blankett. Då får du skicka dina handlingar i pappersform.

Detta ska bifogas till ansökan:

  • Fasadritning över den sida på taket solpanelerna ska placeras + foto över fasaden som den ser ut idag. Rita in på fasadritningen var panelerna ska placeras. Ange även antal paneler ni ska installera och vikt på panel
    eller
  • Fotomontage över fasaden som den ser ut idag. Markera på fotomontaget var panelerna ska placeras. Ange även antal paneler ni ska installera och vikt på panel

Se hur en fasadritning kan se ut.

Senast uppdaterad: 6 juli 2020