Trähussafari för mer hållbart byggande

1 september är det dags för trähussafari 2017. Dagen arrangeras av Södra tillsammans med Växjö kommun, Länsstyrelsen Kronoberg och Linnéuniversitetet, för att lyfta möjligheterna och inspirera kommuner att bygga hållbart i trä.  

Erfarenheterna från Växjö visar att samverkan mellan det offentliga, näringslivet och akademin är avgörande för ett framgångsrikt byggande av flervåningshus i trä.  

Under 2017 års trähussafari i Växjö rör vi oss från det moderna skogsbruket till framtidens boendemiljöer. Ledande företrädare för Växjö, Jönköping och Kalmar delar med sig av sina erfarenheter och statssekreterare Alf Karlsson
berättar om regeringens satsningar för hållbart byggande. Det blir även fokus på aktuell forskning och High6-projektet i Kalmar. 

Syftet med dagen är att lyfta fram möjligheterna för kommuner att åstadkomma klimatvänliga, innovativa och hållbara byggprojekt. I dag finns inget annat material som kommer i närheten av trä vad gäller klimatfördelar. 

Senast uppdaterad: 7 mars 2022