Elda på rätt sätt och minska utsläppen

Nu när vinterkylan är på gång är det många som börjar elda i sina kaminer och spisar. Men vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror på sättet du eldar. Därför sprider Växjö kommun nu information om hur du kan elda på ett sätt som minskar utsläppen.

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt-kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är
framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet. För att minska utsläppen från vedeldning sprider nu Växjö kommun råd för vedeldning riktade till hushåll.

Råden togs fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten 2017. Under "Relaterade dokument" längre ner på sidan hittar du broschyren "Tänd i toppen" som går igenom hur du på bästa sätt får till en hälso- och miljövänlig brasa.

Du kan också läsa mer om eldningsråden och se en film på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Visste du att:

Småskalig vedeldning i Norden är en stor källa till sot som faller ned i Arktis. Snön och isen blir mörkare och avsmältningen går snabbare. Att tända brasan uppifrån är alltså bättre både för din och dina grannars hälsa och
för Arktis snö- och isområden.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022