Ja till gemensamt avfallsbolag

Under tisdagen röstade Växjö kommuns kommunfullmäktige ja till att bilda ett gemensamt avfallsbolag tillsammans med Tingsryd, Älmhult, Lessebo och Markaryds kommuner. Bolaget ska heta Södra Smålands avfall och miljö och kommer att ansvara för sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning för cirka 140 000 invånare i fem kommuner.

Växjö är sist ut med att klubba igenom förslaget och nu är allt klart för start för Södra Smålands avfall och miljö.

- Det här är väldigt positivt för avfallshanteringen i alla fem kommunerna, säger Sofia Stynsberg, ordförande i tekniska nämnden och tilltänkt som ordförande i bolaget. Tillsammans kan vi kraftsamla för en bättre sortering och återvinning genom till exempel fastighetsnära insamling.

Bolaget bildas i april. Därefter drivs det av en interimsorganisation och en VD fram till bolagets operativa start som blir den 1 januari 2019. Bolagets säte blir i Växjö. All personal som idag arbetar med renhållning i de fem kommunerna kommer att erbjudas övergång till det nya bolaget.

Senast uppdaterad: 27 februari 2018