Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Uppmaning kvarstår: Slösa inte på vatten

Uppmaningen om att hushålla med det kommunala dricksvattnet som Växjö kommun gick ut med den 7 juni kvarstår. Detta med anledning av låga grundvattennivåer.

I det torra, varma månadsskiftet maj/juni ökade användningen av dricksvatten väldigt mycket i de av kommunens tätorter som har kommunal vattenförsörjning. Vissa dygn förbrukades det cirka 5000 kubikmeter mer vatten än normalt, vilket motsvarar en ökning med 25 procent.

Av den anledningen gick Växjö kommun den 7 juni ut med en uppmaning att hushålla med det kommunala dricksvattnet då grundvattennivåerna i kommunen snabbt sjönk. Sedan dess har vattenanvändningen gått ner och är mer normal men grundvattennivåerna är fortsatt sjunkande. Uppmaningen till invånare med kommunalt vatten om att inte slösa på vatten kvarstår därför.

Bevattningsförbud införs först om det uppstår en situation där Växjö kommun riskerar att inte kunna leverera dricksvatten. Då kan kommunen behöva införa begränsningar i form av förbud mot bevattning med vattenspridare och att fylla badbassänger och pooler.

Så här kan du spara vatten

  • Undvik att bevattna med vattenspridare.
  • Undvika att nyanlägga gräsmattor, plantera träd och andra växter som kräver mycket vatten, om man inte har tillgång till annat än dricksvatten för bevattning.
  • Undvik rinnande vatten i onödan, till exempel när du diskar, borstar tänderna eller tvålar in dig i duschen.
  • Fyll tvätt- och diskmaskiner innan de används.
  • Duscha istället för att bada i badkar.
  • Tvätta bilen på anläggning med vattenåtervinning.

Mer information om dricksvatten.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022