Vattentankar för lantbrukare i akut behov av vattenförsörjning

Flexitankarna, som Växjö kommun tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län har köpt in för att kunna hjälpa lantbrukare i behov av tillfällig vattenförsörjning om en akut situation skulle uppstå, anlände 31 juli.

Illustration av flexitank

– Vi välkomnar leveransen, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, läget är fortsatt ansträngt och behovet av att snabbt kunna få ut hjälp till lantbrukare i akut nöd kvarstår.

– Det är viktigt att även vi på kommunen är på tårna och kan stötta våra lantbruksföretagare och andra djurägare som till exempel ridskolor när läget blir akut, säger Per Schöldberg (C) kommunalråd.

Flexitanken, som rymmer 24 kubikmeter vatten, ska placeras i en 20-fots container och kan sedan kontinuerligt fyllas på. Containern skyddar mot yttre påverkan och ger bättre vattenkvalitet då tanken inte utsätts för direkt solljus.

– Värmen och torkan har drabbat länet hårt och många lantbrukare är oroliga Tillsammans med Växjö kommun har vi nu köpt in tio stycken av dessa så kallade Flexitankar, säger Philip Dankmeyer, skydd och beredskap på Länsstyrelsen i Kronoberg.

Sex stycken finns hos Länsstyrelsen i Kronoberg och fyra stycken finns hos Växjö kommun. Tankarna kan inte köpas i förebyggande syfte utan finns i beredskap för lantbrukare i akut behov av vattenförsörjning. Tankarna, med tillbehör för container, finns att köpa till självkostnadspris och kan hämtas med släp. Lantbrukaren beställer själv hem en 20-fots container för montering och förvaring av tanken samt ansvarar för att vattenleverans beställs direkt hem till gården.

Lantbrukare som är i akut behov av en flexitank kontaktar under kontorstid Växjö kommun, kontaktcenter 0470-410 00. Akut kvällar och helger, jour, 0470-247 73.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022