Använd vatten med eftertanke

På grund av torkan uppmanar vi fortfarande invånarna i Växjö kommun att vara sparsamma med vatten.

För Växjö kommun råder det just nu ingen brist på kommunalt vatten och alla våra vattenverk klarar av att leverera vatten. Vi uppmanar dock allmänheten att använda vattnet med eftertanke, man kan på eget initiativ bidra genom att vara sparsam med vatten. Vi följer noga tillgången på vatten. Om läget förändras fattas nya beslut.

Bevattningsförbud införs först om det uppstår en situation där Växjö kommun riskerar att inte kunna leverera dricksvatten. Då kan kommunen behöva införa begränsningar i form av förbud mot bevattning med vattenspridare och att fylla badbassänger och pooler.

Är det bevattningsförbud i Växjö kommun?

Nej, i Växjö kommun är det inte bevattningsförbud just nu. Men vi följer noga utvecklingen och om situationen förändras kan det bli aktuellt med åtgärder längre fram. Vi uppmanar dock allmänheten att använda vattnet med eftertanke, man kan på eget initiativ bidra genom att vara sparsam med vatten.

Varför är det inte bevattningsförbud?

För Växjö kommun råder det just nu ingen brist på kommunalt vatten och alla våra vattenverk klarar av att leverera vatten. Men vi följer noga tillgången på vatten och om den ändras kan det bli aktuellt med andra åtgärder.

Andra kommuner har ju infört bevattningsförbud, varför har inte Växjö det?

Tillgången på vatten från vattentäkterna i landets kommuner är olika. I Växjö kommun finns flera vattentäkter och vattenverk för kommunalt dricksvatten, och en av dem ligger i Bergaåsen i Ljungby kommun. Växjös vattentäkt är dock inte samma som Ljungby kommun använder för sitt vatten, utan det är två helt skilda vattentäkter med olika förutsättningar. Växjö kommun gjorde i samband med att vattenverket byggdes i Bergaåsen en mycket stor investering som bland annat säkerställer att vi i denna typ av extrema väderförhållanden kan leverera vatten till våra kommunmedborgare. 

Hittills har vi i vår kommun en gynnsam tillgång på vatten i de flesta av våra vattentäkter och bra kapacitet i våra vattenverk. Men vi uppmanar till att använda dricksvattnet med eftertanke. Bevattningsförbud och liknande restriktioner för kommunalt vatten är något som införs bara om det finns en uppenbar risk att vattentäkten inte klarar av att förse ledningsnätet med tillräcklig mycket vatten. I den situationen är vi för närvarande inte i Växjö kommun. På vår sida om Dricksvatten finns tips på vad man som privatperson kan göra för att spara vatten, även om det inte råder bevattningsförbud.

Hur kan man göra för att spara vatten?

Här är några exempel på vad man kan göra som privatperson för att spara vatten:

 • Undvik att diska under rinnande vatten. Använd diskpropp eller diskbalja istället. Vid diskning under rinnande vatten i 10 minuter går det åt 60 liter vatten.
 • Undvik att bada i badkar. Försök minska på duschtiden. Använd snålspolande munstycke. Stäng av vattnet i duschen under tiden du tvålar in dig. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.
 • Fyll disk- och tvättmaskinerna innan de körs. Skrapa av fett och matrester innan du diskar men skölj inte av porslinet i onödan innan det ställs i diskmaskinen. Använd gärna kortprogram. Diskmaskinen förbrukar cirka tio liter vatten per disk och tvättmaskinen behöver cirka 50 liter vatten för en tvätt.
 • Låt inte kranen stå på när du borstar tänderna. Om kranen stängs av under tre minuter sparas närmare 18 liter vatten.
 • I trädgården; Samla regnvattnet i en tunna och använd det till trädgårdsbevattning. Undvik att bevattna med vattenspridare (En vattenspridare kan dra 150 liter vatten på 20 minuter.) Vattna växter på kvällen, i solljuset på dagen dunstar det mesta av vattnet innan det når växternas rötter. Undvik att nyanlägga gräsmattor, plantera träd och andra växter som kräver mycket vatten, om man inte har tillgång till annat än dricksvatten för bevattning.
 • Ställ en kanna med vatten i kylskåpet, så slipper du spola bara för att få kallt vatten att dricka.
 • Laga läckande toaletter och droppande kranar. På ett år kan en läckande toalett förbruka 400 000 liter vatten. Från en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år.
 • Byt till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar. Då kan du spara 5 liter vatten per minut.
 • Tvätta inte bilen hemma. Åk till en riktig biltvätt, där samlas det smutsiga vattnet upp, renas och återanvänds.

Vatten till parker, gräsmattor, fotbollsplaner, golfbanor och fontäner

Bevattning av kommunens parker sker endast i prioriterade områden, till exempel nyplanteringar och träd där vi har investerat mycket pengar. Bevattning sker i möjligaste mån med sjövatten.

Det finns även fotbollsplaner och golfbanor som bevattnas med sjövatten. I stort sett alla kommunens fontäner har slutna system, som betyder att samma vatten återanvänds hela tiden och cirkulerar runt i fontänen, utan att fylla på nytt vatten.

Får jag ta vatten från sjön, till exempel till bevattning?

Det är Länsstyrelsen som beslutar om vattenuttag från vattendrag, mer information på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Är det tillåtet att fylla sin pool om det är ont om vatten?

Det råder inget bevattningsförbud eller andra restriktioner för kommunalt dricksvatten i vår kommun. Men ska en större pool fyllas ska man kontakta kommunens VA avdelning i god tid och få godkännande, kontakta 0470-410 00. På vår sida Egen pool eller badbassäng och kommunalt vatten hittar du mer information.

De hushåll som har egen brunn gör sin egen bedömning av hur de vill hushålla med och använda sitt dricksvatten.

Hur gör man om man har en egen brunn där vattnet tagit slut?

Här är några tips:

 • om möjligt rensa och fördjupa den befintliga brunnen
 • borra en djupare brunn
 • samarbeta med grannar om de har en brunn med god tillgång på vatten och bra vattenkvalitet
 • köpa eller hyra vattentankar eller större kärl för att tillfälligt kunna lagra vatten och fylla på genom att köpa vatten

Var kan jag hämta vatten om min brunn har sinat?

Växjö kommun har öppnat flera platser i kommunen där invånare som har en brunn som har sinat kan hämta dricksvatten i egen flaska eller dunk. Platserna finns på sidan Dricksvatten.

Dessutom finns ”vattenkiosker” för köp av större mängd vatten, kontakta 0470-410 00.

För transport av vatten hänvisas till privata speditörer.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022