Inte längre eldningsförbud i Kronoberg

De senaste dagarnas väder gör att Länstyrelsen Kronoberg idag beslutat att häva eldningsförbudet. Förbudet upphör 13 augusti klockan 18.00.

There is currently no fire ban in Kronoberg County.
لا يوجد حظر للحريق في مقاطعة كرونوبيرغ حاليا

Under den senaste femdygsperioden har det över hela länet fallit betydande nederbördsmängder som gör att markytan nu är fuktig. Samtidigt har svalare och mera mulet väder dämpat avdunstningen. Enligt SMHI:s prognoser är både antändningsrisken och brandspridningsrisken på den lägsta nivån, nivå 1 (mycket liten risk). Prognoserna för de närmaste fem dygnen innehåller ett fortsatt ostadigt väder med mer nederbörd.

Länsstyrelsen och länets räddningstjänster och kommuner har idag samrått och kommit fram till att det inte längre finns något behov av ett eldningsförbud i Kronobergs län.

Tänk på att även om det inte råder något eldningsförbud är det ändå alltid viktigt att vara mycket försiktig vid exempelvis grillning och att all eldning sker på eget ansvar.

Observera att det kan finnas en viss eftersläpning innan alla skyltar om det tidigare eldningsförbudet hunnit tas ned.

Mer information om beslutet på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022