Förtydligande om bygglov för Växjö och station och kommunhus

För att starta byggnationen av Växjö station och kommunhus ansökte det kommunala fastighetsbolaget Vöfab tidigare i år om bygglov för att kunna börja med byggnadens källare.

Parallellt har arbetet med hela byggnadens utformning fortsatt. Anledningen till att dela upp bygglovet var att hushålla med resurser och vinna tid.

Vöfab fick ett godkänt bygglov för källaren, från byggnadsnämnden och planen var att starta det arbetet inom kort.

Bygglovet för källaren överklagades sedan till Länsstyrelsen. Nu har besked kommit från Länsstyrelsen som beslutar att bygglovet ska upphävas och att ärendet visas åter till byggnadsnämnden i Växjö kommun, för fortsatt handläggning.

Vöfab och Växjö kommun har nu överlämnat ärendet till kommunens chefsjurist som ska titta på ärendet för att se vad det får för konsekvenser. Bygglovet som gäller hela byggnaden lämnades i juni in till byggnadsnämnden, men har i början av veckan pausats då arbetet med utformningen av byggnaden ska ses över ytterligare.

Vöfab har sedan tidigare fått bygglov för schaktning och spontning. Även detta överklagades till Länsstyrelsen men där avslog Länsstyrelsen överklagan. Schaktningen och spontningen fortgår därför enligt plan.

Senast uppdaterad: 13 september 2018