Vattenspecialister bekräftar – Växjös uttag av dricksvatten från Bergaåsen påverkar inte Ljungby
kommuns vattentäkt

Konsultföretaget WSP har på uppdrag av Växjö kommun lämnat ett utlåtande som ger svar på frågan om Växjös kommunala vattentäkt i Bergaåsen skulle kunna påverka Ljungbys dricksvattenförsörjning. Svaret är att den inte påverkar.

Under årets torra sommar aktualiserades frågan om Växjös vattentäkt påverkar, eller kan påverka, grundvattennivåer och möjlighet till uttag av dricksvatten vid Ljungbys kommunala vattentäkt. Därför har Växjö kommun bett specialister inom hydrogeologi att göra ett utlåtande kring denna fråga.

- Vi har hela tiden varit trygga med att vår vattentäkt inte påverkar Ljungbys, och experternas utlåtande bekräftar nu de tidigare utredningar som har gjorts, säger Maria Sundell Isling teknisk chef i Växjö kommun.

Växjö kommun har flera olika vattentäkter som förser invånarna med kommunalt dricksvatten. Den största som också förser delar av Alvesta kommun med vatten, är belägen i norra delen av Ljungby kommun. Där hämtas grundvattnet i en grusformation, Bergaåsen, som sträcker sig längs ån Lagan. Ljungby kommun tar grundvatten ur samma grusformation, söder om Växjös anläggning.

Inför beslutet att ta vatten från Bergaåsen och som underlag för den miljödom som reglerar Växjös vattenuttag gjordes omfattande undersökningar och utredningar om omgivningspåverkan.

- Jag förstår att det kan vara svårt att sätta sig in i det omfattande, tekniska utredningsmaterialet från tidigare utredningar, säger Steve Karlsson som är chef för VA-avdelningen i Växjö kommun, men när vi nu kan presentera ett sammanfattande utlåtande från specialister inom vatten och geologi, så hoppas vi att det lugnar dem som tidigare kan ha känt oro.

Mer information om vatten från Bergaåsen

Senast uppdaterad: 7 mars 2022