Nya regnbäddar del i forskningsprojekt

Växjö kommun anlägger regnbäddar längs med Sjöuddevägen. Arbetet görs för att rena och ta hand om regn- och smältvatten och är en del i ett forskningsprojekt tillsammans med Luleå tekniska universitet.

Arbetet påbörjas vecka 24 och pågår i två etapper fram till och med vecka 37. Under tiden regnbäddarna byggs kommer vägen att vara avstängd och trafiken ledas om. Följ aktuell skyltning på plats.

Etapp 1, strax innan korsningen Sjöuddevägen/Smedjegatan. Arbete pågår från vecka 24 till och med vecka 27.

Etapp 2, strax innan Sjöuddevägen övergår till Arabygatan. Arbete pågår från vecka 32 till och med vecka 37.

Regnbäddarna är ett forskningsprojekt tillsammans med Luleå tekniska universitet och forskningen ska ge kunskap om hur man tar hand om regn- och smältvatten på en hårt trafikerad gata. Regnbäddar består av en damm, ett sandfilter och växtlighet. Syftet med regnbäddarna är att fördröja regn- och smältvattnet innan det rinner ut i ledningarna och på så minska belastningen på ledningsnätet. I sandfiltret renas vattnet från föroreningar innan det går ut i sjöar och vattendrag.

I forskningsprojektet ska olika sandfilter testas för att se vilket filter som bäst renar regn- och smältvatten. Därför anläggs två stycken regnbäddar med två olika sandfilter. Genom att mäta vattnets kvalitet vid olika mätpunkter och tidpunkter kan man ta reda på vilket sandfilter som renar vattnet bäst. Forskningsprojektet pågår i två år.

Senast uppdaterad: 7 juni 2019