Eldningsförbud upphävs fredag 5 juli, klockan 10.00

Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Kronobergs län. Förbudet upphör att gälla från och med fredag 5 juli 2019 klockan 10.00. SMHI:s prognoser för de kommande dagarna anger att det är låg brandrisk att vänta.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022