Ny avfallstaxa för 2021

Kommunfullmäktige tog 16 december beslut om att anta ny avfallstaxa för 2021. Den nya taxan som började gälla från och med den 1 januari 2021 innebär en kostnad på 2 590 kronor per år för fyrfack (två stycken 370 liters kärl).

Samtliga SSAMs ägarkommuner Länk till annan webbplats. har beslutat om avfallstaxorna för 2021 i sina respektive kommuner. I Växjö kommun går taxan från dagens 2 535 kronor till 2 590 kronor per år. Höjningen beror på att taxorna behöver anpassas till ökade kostnader för förbränning, höjd förbränningsskatt samt en indexreglering av insamlingskostnaden.

Taxorna för sophämtning består av två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift:

  • Grundavgiften är en fast årsavgift som täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.
  • Hämtningsavgift påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av hushållsavfallet.

Det kommunala bolaget SSAM Länk till annan webbplats. har som verksamhetsmål är att kostnaden för avfallshanteringen ska ligga runt medel jämfört med andra kommuner med motsvarande insamlingssystem. Syftet med fyrfackssystemet är att minska mängden mat- och restavfall i hushållen med 25 procent till 2025. SSAMs taxor är miljöstyrande, vilket innebär att det abonnemang som är bäst för miljön kostar minst för kunden.

Senast uppdaterad: 4 januari 2021