Ny taxa för vatten och avlopp 2021

Den nya taxan började gälla från och med den 1 januari 2021 och innebär att brukningsavgiften höjs och att övriga VA-avgifter är oförändrade.

Det är den rörliga delen av brukningsavgiften, förbrukningen av vatten, som är höjd med 40 öre per kubikmeter. För en villa innebär det en höjning av brukningsavgiften med cirka 60 kronor per år, och för en lägenhet i flerfamiljshus cirka 53 kronor per år.

Taxa för vatten och avlopp

Senast uppdaterad: 15 januari 2021