Säkrare hantering av personer med skyddad identitet på Boplats Växjö

Boplats Växjö har infört nya rutiner som innebär förbättrad, tryggare och säkrare hantering av personer med skyddad identitet.

Det handlar om att marknadssystemet som används på Boplats Växjö har uppgraderats och att tryggare rutiner har tagits fram så att personuppgifter för kunder på Boplats som har skyddad identitet hanteras ännu mer säkert. Endast ett fåtal av Boplats handläggare har nu behörighet att nå uppgifter om kunder som har skyddad identitet.

- Alla i bostadskön, du som är eller vill bli Växjöbo, ska kunna lita på att dina uppgifter är trygga på Boplats. För dig som har skyddad identitet är det ännu viktigare att våra rutiner och system är säkra. Vi har nu utvecklat Boplats för att göra det ännu mer tryggt för den som är utsatt, exempelvis har nu bara ett fåtal medarbetare behörighet att hantera personuppgifterna för de som har skyddad identitet, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i Växjö kommunföretag AB (VKAB).

Om Boplats Växjö

Boplats Växjö är den kommunala bostadskön för den som söker boende i Växjö kommun. Den sökande samlar köpoäng och söker sedan lägenheter i de kommunala bostadsbolagen Växjöbostäder och Vidingehem. Kostnaden att stå i kö är 100 kronor per år. Studentbostadskön är avgiftsfri.

Senast uppdaterad: 21 januari 2022