Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Höga vattenflöden i kommunen

För närvarande råder gul varning för höga vattenflöden i de östra delarna av Kronobergs län. De högsta flödena förekommer i Aggaån från Årydsjön via Tegnabysjön, Torsjön och vidare genom Ingelstad.

Efter mycket nederbörd i form av snö och regn råder höga vattenflöden i vissa vattendrag i kommunen. Tänk på att vidta försiktighet och inte vistas i närheten av kraftigt strömmande vatten.

Ansvaret för att agera inför en översvämning när det gäller privat egendom och mark ligger på fastighetsägaren som då rekommenderas att exempelvis bygga barriärer och pumpa bort vatten. Vid akut fara för människor och djur alternativt om det blivit kraftig igensättning i broar eller liknande som gör att vattenflödet stoppas, uppmanas allmänheten ringa 112.

Mer information om vad du kan göra i förebyggande syfte kopplat till översvämning hittar du på krisinformation.se. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 januari 2023