Behörighet

Du får inte tidigare ha avslutat ett nationellt eller likvärdigt program eller avlagt examen från International Baccalaureate Diploma (IBDP).
Om du inte uppfyller behörighetskraven kan du gå ett introduktionsprogram för att uppnå behörighet. Elever från grundsärskolan kan söka gymnasiesärskolan eller vissa av introduktionsprogrammens utbildningar.