Urval

Till vissa utbildningar är det ibland fler sökande än det finns platser. I de fall där det krävs ett urval är det meritvärdet från slutbetyget i årskurs 9 som ligger till grund för detta.
När du söker till gymnasieskolan räknas de 16 högsta betygen samman och ger ett meritvärde. Du kan alltså som mest ha 320 poäng.
Du som läst ett modernt språk som språkval kan tillgodoräkna dig det betygsvärdet utöver värdet för de 16 betygen