Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Gymnasieval

Gymnasievalet 2018 kommer att vara öppet från den 15 januari till 15 februari. Preliminärt antagningsbesked kommer sedan i april. Mellan den 23 april till 15 maj finns även möjlighet att göra omval för de elever som ännu inte har gjort ett val - eller de som vill ändra ett val.
I juli får alla sökande slutligt antagningsbesked, och man måste aktivt tacka ja eller nej till den erbjudna platsen.

I januari får eleverna i årskurs 9 inloggningsuppgifter av sin skolas studie- och yrkesvägledare. Med hjälp av dessa kan de logga in i systemet Dexter och göra sitt gymnasieval inför höstterminen 2018. Dexter nås via www.gymnasium.kronoberg.selänk till annan webbplats.

Den 15 april får de sökande sitt preliminära antagningsbesked. Det vill säga, de får besked om de kommer in på det gymnasieprogram de har sökt, grundat på höstterminens betyg. Det preliminära antagningsbeskedet skickas inte ut med post, utan de sökande får logga in i Dexter för att se beskedet.

För de elever som inte har valt gymnasieprogram under 15 januari till 15 februari, eller som vill ändra sitt val, finns det chans till detta under omvalet. Omvalet görs med hjälp av grundskolornas studie- och yrkvesvägledare. Omvalet pågår mellan den 23 april till 15 maj och görs i Dexter.

I början av juli får alla sökande ett slutligt antagningsbesked. Alla elever ska svara genom att tacka ja eller nej till sitt slutliga antagningsbesked och det görs direkt på webben i Dexter. Väljer den sökande att tacka nej till utbildningen ska även ett underskrivet svar sändas in till Antagningskansliet. Följ instruktion som ges på beskedet. Observera att alla ska svara, även de som fått sitt förstahandsval.

Höstterminen på gymnasieskolorna drar igång måndag den 20 augusti. Mellan den 6 augusti och 14 september pågår reservantagningen.

Mer information om antagningsårets viktiga händelser och datum hittar du i länken här nedanför, under Relaterade dokument.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Förskola och skola