Föräldramöte

Katedralskolan bjuder in föräldrar och vårdnadshavare till möten under elevernas skoltid.

Vid dessa tillfällen bjuds vanligtvis föreläsare in. Dessutom brukar skolledning, studie- och yrkesvägledare med flera informera om för eleverna aktuella ämnen.

Kontakter

Senast uppdaterad: 20 mars 2020