Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Föräldramöte

Katedralskolan bjuder in föräldrar och vårdnadshavare till möten under elevernas skoltid.

Vid dessa tillfällen bjuds vanligtvis föreläsare in. Dessutom brukar skolledning, studie- och yrkesvägledare med flera informera om för eleverna aktuella ämnen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2020
Katedralskolan