Intraprenad

Att skolan drivs som intraprenad betyder att skolan fortfarande är en kommunal skola men att vi får ett långsiktigt uppdrag som sträcker sig över 3 år att svara för utbildningar på de program som skolan har idag.

Skolans personal är fortfarande kommunalt anställd och vi följer kommunens beslut och mål för gymnasieskolan.
Kort sagt innebär detta att utbildningsnämnden beslutar vad vi ska göra och vilka mål vi ska uppnå men att vi själva bestämmer på vilket sätt vi ska arbeta för att nå målen. 

Kontakter

Senast uppdaterad: 17 november 2021