Informationskvällar för årskurs 1

I december hålls informationskvällar för årskurs 1 inför inriktningsvalen på Teknikums nationella gymnasieprogram.

Informationskvällarna är programspecifika och sker vid separata tillfällen. Inbjudan går ut via klassmentorerna. Anmälan sker på utdelad blankett. Vi bjuder på fika.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2018