Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Brandrisk råder i skog och mark. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Stäng meddelande

Earth Week på Teknikum

Onsdag 27 mars redovisades läsårets Earth Week-projekt på Teknikum.

Onsdag 27 mars redovisades Teknikums Earth Week-projekt, ett ämnesövergripande arbete med miljörelaterade problemformuleringar från tjänstepersoner på Växjö Kommun för elever i årskurs 1 på Teknikprogrammet. Projekten redovisades på Teknikum i seminarier ledda av de kommunala tjänstepersoner som bidragit med problemformuleringarna, samt inför elever på Katedralskolan som jobbat med samma projekt. Dessutom bjöds det på fika och föreläsning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2019