Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Delvis återgång till undervisning på plats för kommunens gymnasieelever

Från och med måndag 25 januari kommer delar av Växjö kommuns gymnasieelever återvända till närundervisning igen. Det beslutade utbildningsnämnden idag efter ett nytt beslut från regeringen. Beslutet är taget efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Beslutet innebär att rektorerna på Växjö kommuns tre gymnasieskolor får uppdraget att från och med måndag 25 januari organisera undervisningen på ett sätt som undviker trängsel på respektive skola och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utgångspunkten i organiseringen är att:

 • elever i årskurs 3 undervisas genom närundervisning i skolan för att säkerställa goda förutsättningar för eleverna att nå gymnasieexamen i juni.
 • elever i årskurs 1 och 2 undervisas genom en kombination av distansundervisning och närundervisning.
 • ämnen med praktiska inslag ska i huvudsak ske på plats i skolan.

På Teknikum gäller följande:

 • Återgång till delvis närundervisning på Teknikums nationella program sker på olika sätt. Information förmedlas via e-post av personal på respektive program.
 • Introduktionsprogrammet har fortsatt all undervisning på plats på skolan enligt schema.
 • Flertalet IVÄ-kurser kommer att bedrivas som närundervisning från och med vecka 5. Undantag är kurserna Idrott 2, som bedrivs som närundervisning från och med vecka 4; samt Biologi, som fortsätter på distans till och med sportlovet.
 • SVA-kurser, omläsningskurser i engelska och matematik samt stöd i matematik och engelska äger rum på plats på skolan enligt schema.
 • Vissa elever kan behöva följa fortsatt distansundervisning på plats. Sal 401 är tillgänglig för dessa elever måndagar 8-10.40. Övriga tider används salarna D124, D126, 204, 304 och 311.
 • Elever som har distansundervisning kan fortsatt anmäla uthämtning av matlådor på samma sätt som tidigare (se Teknikums hemsida)
 • För att minska trängseln på skolan kommer elever med närundervisning VVS- och fastighetsprogrammet att äta sin lunch i M-korridoren, sal M101. Elever med närundervisning på El- och energiprogrammets inriktning dator- och kommunikationsteknik kommer äta sin lunch i B-korridoren, sal TB115.
 • Det är av största vikt att alla som befinner sig på skolan håller avstånd, är noga med handhygien, håller de matsalstider som finns i schemat, samt lämnar skolan omedelbart efter dagens sista lektion.Det är fortsatt viktigt att stanna hemma vid sjukdom, alternativt om anhörig är konstaterat sjuk i covid-19. Elever som är hemma pga anhörigs sjukdom kan i vissa fall aktivt delta i undervisningen via Meet (ett alternativ vid fortsatt distansundervisning, samt vid vissa lektioner med närundervisning). I dessa fall registreras närvaro som vanligt trots sjukanmälan.

  Ovanstående beslut gäller fram till och med 1 april, men kan komma att förändras utifrån smittläget och i samråd med regionens smittskyddsläkare. Elever och vårdnadshavare uppmanas att regelbundet bevaka sin e-post samt denna sida för mer information.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 februari 2021