Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Fortsatt delvis distansundervisning på gymnasiet

Våra tre kommunala gymnasieskolor fortsätter med nuvarande upplägg av delvis distansundervisning fram till och med sista april. Beslutet togs på rekommendation av Region Kronobergs smittskyddsläkare.

Beslutet att fortsätta med en kombination av distans- och närundervisning för gymnasiet togs idag av utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M), efter rekommendation av Region Kronobergs smittskyddsläkaren.

Detta gäller till och med 30 april och en uppföljning av beslutet kommer genomföras senast den 27 april och därefter kommuncieras ut.

Ökad smittspridning

Anledningen till förlängningen av upplägget är att smittspridningen i länet ökat kraftigt senaste veckorna och personer i gymnasieåldern står för en förhållandevis stor andel av totala antalet fall per vecka jämfört med tidigare. Ökningen av fall bedöms inte bero på smittspridning i skolorna utan sker snarare på privata sammankomster. Vi vill därför uppmana samtliga elever och vårdnadshavare att ta ansvar och vara noga med att hålla avstånd i både skolmiljön och privat i vardagen.

Exakt hur upplägget med en variationen av distans- och närundervisningen ser ut kan skifta och bestämmas lokalt på respektive gymnasieskola, men inriktningen är att cirka två tredjedelar kan vara på plats medan en tredjedel har distansundervisning.

På Teknikum gäller följande:

  • Delvis närundervisning på Teknikums nationella program sker på olika sätt. Information förmedlas via e-post av personal på respektive program.
  • Introduktionsprogrammet har fortsatt all undervisning på plats på skolan enligt schema.
  • IVÄ-kurser kommer att bedrivas som närundervisning från och med vecka 5. Undantag är Biologi, som fortsätter på distans.
  • SVA-kurser, omläsningskurser i engelska och matematik samt stöd i matematik och engelska äger rum på plats på skolan enligt schema.
  • Elever med närundervisning för vissa kurser kan behöva följa distansundervisning på plats. Salarna 204, 304, 210, 211 och 311 är tillgängliga för detta under skoldagen.
  • Elever som har distansundervisning kan fortsatt anmäla uthämtning av matlådor på samma sätt som tidigare (se Teknikums hemsida)
  • Det är av största vikt att alla som befinner sig på skolan håller avstånd, är noga med handhygien, håller de matsalstider som finns i schemat, samt lämnar skolan omedelbart efter dagens sista lektion.

Det är fortsatt viktigt att stanna hemma vid sjukdom, alternativt om anhörig är konstaterat sjuk i covid-19. Elever som är hemma pga anhörigs sjukdom kan i vissa fall aktivt delta i undervisningen via Meet (ett alternativ vid fortsatt distansundervisning, samt vid vissa lektioner med närundervisning). I dessa fall registreras närvaro som vanligt trots sjukanmälan.

Ovanstående beslut gäller fram till och med 30 april, men kan komma att förändras utifrån smittläget och i samråd med regionens smittskyddsläkare. Elever och vårdnadshavare uppmanas att regelbundet bevaka sin e-post samt denna sida för mer information.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2021