Teknikum ackrediterad inom Erasmus+

Universitets- och högskolerådet har godkänt Teknikums ansökan om att bli ackrediterad skola inom Erasmus+.

Godkännandet är en kvalitetsstämpel och ett erkännande av kvaliteten på skolans internationaliseringsarbete, och innebär i korthet ett avsevärt enklare ansökningsförfarande för nya internationaliseringsprojekt fram till och med 2027. Mer information om erasmus+-ackreditering hittas på utbyten.se Länk till annan webbplats..

Kontakter

Senast uppdaterad: 21 januari 2022