Nytt verktyg för att anmäla frånvaro i grundskolan och gymnasiet

Från och med läsårsstarten 2022/2023 kommer Skola24 att användas för vårdnadshavare inom grundskolan och gymnasiet när en elev ska frånvaroanmälas. Inom förskolan är det fortsatt IST Home-appen som gäller.

Du som vårdnadshavare (och elev som fyllt 18 år) kommer åt Skola24 via deras e-tjänst på vaxjo-vardnadshavare.skola24.se Länk till annan webbplats.. Länken till Skola24 kommer fungera från och med vecka 32. Du kan också med fördel ladda ner och använda deras app som heter Skola24. Appen finns både för Iphone och Android. Här loggar du in med hjälp av mobilt BankID.

Tidigare läsår har det varit appen IST Home Skola och e-tjänsten Saits för vårdnadshavare som används för frånvaroanmälan inom grundskolan och gymnasiet. Men från och med skolstarten hösten 2022 är det alltså i stället Skola24 som ska användas för frånvaroanmälan.

Notera att det endast är funktionen frånvaroanmälan som bytt plats till Skola24. För att se ditt barns betyg, lägga in eller ändra kontaktuppgifter och övriga läsårsdata ska du fortsatt använda Saits för vårdnadshavare.

Anmälan om allergier och specialkost görs fortsatt via kommunens e-tjänst.

IST Home och Saits fortsatt för förskola och fritidshem

Senare under hösten kommer Växjö kommun gå över till Skola24 även för fritidshem när det gäller Hämta/lämna-funktionen. Övergången är dock inte färdig i anslutning till skolstarten utan det kommer ske senare. När det blir aktuellt kommer du som har barn på fritidshem få information om detta.

Vad gäller förskolan är det fortsatt appen IST Home Skola som gäller vid frånvarorapportering.

Vad innebär det i praktiken?

Den enda skillnaden från och med höstterminen 2022 är att elever i grundskolan och gymnasiet ska frånvaroanmälas i Skola24. Om du som vårdnadshavare har barn både i förskolan och i grundskolan blir det alltså två verktyg/appar som du behöver använda för respektive barn.

Samma sak gäller om ditt barn går på grundskolan och fritidshem – då kommer du under en kortare period på hösten behöva använda Skola24 för grundskolan och Saits för vårdnadshavare för fritidshemmet innan övergången till Skola24 är klar.

Kontakter

Senast uppdaterad: 5 augusti 2022