Inför Vårterminen 2023

Välkomna tillbaka till en ny termin i gymnasiet – fortsatt
ansträngt smittläge i samhälle

I slutet av höstterminen 2022 hade vi ett ansträngt läge på flera av våra skolor med
många elever och mycket personal borta i sjukdom. Vi hoppas såklart att detta vänder
men vi vet samtidigt att januari och februari alltid brukar präglas av mycket infektioner.
Innan juluppehållet såg vi en ökad andel som insjuknar i covid-19 och säsongsinfluensan
i samhället och det är en trend som verkar fortsätta. Främst i förskoleverksamheten
florerar även maginfluensa och vinterkräksjuka.

Med anledning av detta vill vi återigen informera och påminna er alla om vårt
gemensamma ansvar med att stanna hemma när vi är sjuka för att minska smittspridning
av allt som rör sig just nu. Det är också Folkhälsomyndighetens fortsatta
rekommendation att stanna hemma vid sjukdom och symptom som kan bero på covid19. Exempel på symtom är halsont, snuva, feber eller hosta, just för att inte smitta andra.

Christian Sandahl, verksamhetschef gymnasiet

Kontakter

Senast uppdaterad: 5 januari 2023