Att snacka om Cannabis

Fältgruppen i Växjö Kommun bjuder in till föräldrainformation rörande cannabis.

Informationstillfällena erbjuds vid fyra tillfällen under våren, med plats för 50 personer per tillfälle:

- Måndag den 27/2 kl. 18.30-20.30
- Måndag den 20/3 kl. 18.30-20.30
- Måndag den 17/4 kl. 18.30-20.30
-Måndag den 15/5 kl. 18.30-20.30

Intresseanmälan görs till alexandra.sandstrom@vaxjo.se, alt. 0470-79 66 45.

Fältgruppen bedriver socialt arbete med målgruppen ungdomar 12-24 år. Deras huvuduppdrag är uppsökande, relationsskapande, förebyggande och trygghetsskapande närvaro i ungdomsmiljöer där vuxennärvaron är minimal.

Kontakter

Senast uppdaterad: 6 februari 2023